Otázky a odpovědi

1. Je nutné při instalaci koncových členů (hlavic, koncových modulů) dodržet pořadí adres - dvojvodičová sběrnice ETATHERM musí vést postupně od jednoho konc. členu k dalšímu?

Nikoliv. Koncové členy je možno připojovat v libovolném pořadí. Dvojlinku lze kdykoliv rozbočit, v mezním případě lze veškeré členy připojit i hvězdicově. Vždy je však třeba repektovat oddělení levé větve (adresy 1 ÷ 8) od větve pravé (adresy .1 ÷ .8).

2. Jaká teplota je prostřednictvím zpětné odpovědi hlášena z místnosti, ve které je více koncových členů (max. 3), jestliže je zřejmé, že teploty mohou být z různých příčin různé?

Jestliže je teplota v místech čidel různá, hlásí zpětná odpověď nejnižší teplotu.

3. Co hlásí zpětná odpověď z adresy, na které není koncový člen, případně při zkratu vodičů sběrnice?

Zpětná odpověď hlásí:

  • symbol " – –" z adresy, na které není koncový člen, případně v situaci, že sběrnice je na cestě k této adrese přerušena
  • symbol " _ _" v případě zkratu na sběrnici nebo poruše koncového členu

4. Lze použít soupravu ETATHERM pro regulaci podlahového vytápění?

Ano.
U teplovodních podlahových systémů je zpravidla potřebné montovat hlavici na ventil v rozvodnici a do konkrétní místnosti vytáhnout oddělené interní čidlo (SIF). Limitní teplota podlahy je obvykle řízena směšovací armaturou se zajištěním maximální teploty náběhové vody.
U přímotopných elektrických podlahových systémů je regulace podle vnitřní teploty běžná. Limitní teplotu podlahy je nutno zabezpečit samostatným termostatem v podlaze - případně lze využít koncových modulů soupravy s oddělenými podlahovými čidly SEF.
Podrobnosti viz v článku "Regulace podlahového vytápění".

5. Proč má elektronická hlavice ETATHERM zdvih max. 1 mm?

Tato hodnota byla zvolena proto, aby regulace probíhala pokud možno v lineární oblasti charakteristik a nedocházelo k hydraulickým komplikacím při přechodných dějích.
Podrobně tento problém vysvětluje článek "Zdvih kuželky ventilu".

6. Je možno u soupravy ETATHERM dálkově (po telefonu) přepínat útlumový režim na komfortní příp. naopak (např. na chatě)?

Řídicí jednotka ETA 0497 byla vybavena vstupem pro externí bezpotenciálový kontakt, který při sepnutí(u verze s přepínáním režimů "H do U") způsobila přepnutí všech programů na všech adresách do libovolně přednastavených režimů "U" (udržovacích) a při rozpojení kontaktu zpětně přepnula do předprogramovaných režimů "H" (komfortních). Tento kontakt bylo možno s pomocí vhodných zařízení ovládat i telefonem.

Řídicí jednotka ETH 1 má vstup PWM pro externí binární signál. Přivedením proudu cca 5 mA do tohoto vstupu lze různým adresám přiřazovat jiné uživatelské programy vytápění. Toho lze samozřejmě využít i pro dálkové ovládání.

Pro ty, kteří na chatu víceméně pravidelně jezdí a nemají zaveden telefon, existuje i jiná metoda. Programy se nastaví na celý týden na nízké teploty a v době před obvyklým příjezdem se na cca 2 ÷ 3 hodiny nastaví (třeba jen v některých místnostech) teplota komfortní. Pokud na chatu v uvedenou dobu skutečně přijedete, změníte si dočasné zvýšení teplot na trvalé po celou dobu pobytu. Pokud Vám do toho něco přijde a na chatu se nedostanete, znamená to, že jste "zbytečně" topili jen cca 2 ÷ 3 hodiny.

7. Lze starší soupravy ETA 0497 dodatečně vybavit zpětnou odpovědí (příp. s funkcí vypínání kotle)?

Lze, ale jen v případech, kdy koncové členy jsou z řady KZS, KQS, HZS, HQS. Pak postačí úprava řídicí jednotky v ceně 150 Kč (bez DPH). Jsou li použity členy KM, HL, byla by u nich nutná výměna desek elektroniky. Důležitá je v obou případech kontrola impedance vedení sběrnice (max. 8 Ohmů ve smyčce).

8. Řada lidí tvrdí, že programovaná individuální regulace vlastně nemá význam, protože víc, než ušetří krátkodobý teplotní útlum, se spotřebuje na opětovné natopení (včetně akumulace tepla zdivem). Je to pravda?

Není to pravda, ale tento zásadní omyl je bohužel dosti rozšířen a to i mezi "odborníky". Spotřeba tepla jakéhokoliv objektu je určena třemi faktory:

  • objemem vytápěného prostoru,
  • stavebně teplotními charakteristikami (stupněm tepelné izolace) a
  • rozdílem mezi vnitřní a vnější teplotou.

První dva údaje jsou v daném případě konstantou a ovlivňovat lze pouze faktor teploty. Pokud jde o akumulaci tepla stěnami, je třeba mít na mysli zákon o zachování energie - to, co stěny naakumulují, to také vyzáří (jak do vnitřního, tak do vnějšího prostoru). Výsledná energetická bilance tedy ve výsledku závisí skutečně jen na teplotách a době jejich zařazení. Jakýkoliv teplotní útlum zařazený po jakoukoliv dobu přináší energetickou úsporu! Různá akumulace tepla zdivem v daném případě ovlivňuje pouze časové předstihy, se kterými je vhodné nastavit zahájení teplotního útlumu a naopak začátek vytápění na komfortní teplotu.

9. Co se děje s regulační soupravou v případě výpadku elektrické energie v síti 230 V ?

Řídicí jednotka přestane vysílat do sběrnice, pohasne displej. Koncové členy (hlavice, paměťová relé) zůstanou v poloze, kterou zaujímaly při výpadku napájení. Hodiny a důležité údaje v jednotce jsou zálohovány lithiovou baterií.

Po obnovení dodávky el. energie se displej rozsvítí a bude ukazovat správný čas. Souprava začne opět pracovat.

10. Lze k napájení řídicí jednotky použít jiný napájecí zdroj než dodávaný?

Prvním je otázka elektrické bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility, kde aplikací jiného zdroje může dojít k porušení uvedených vlastností.

Druhým je otázka odolnosti soupravy vůči vnějším zdrojům rušení a správné chování jednotky při výpadku síťového napájení.

V případě, že je nutné zachovat plnou funkci soupravy i při výpadku napájení, lze použít akumulátor 12 V; způsob připojení musí zahrnovat správné jištění všech prvků.