Informace o nás

Milí zákazníci, vážení obchodní partneři,

 

Vítám Vás na našich webových stránkách. Firma působí na našem trhu již více než 10 let. Zajišťuje dodávku a montáž radiátorů, výměny bytových vodoměrů, dodávku a montáž měření tepla a řešení problémů s vytápěním. K regulaci vytápění zajišťuji projekt, dodávku a montáž zařízení, naprogramování, vyzkoušení, zaškolení obsluhy, záruční i pozáruční servis.

 

Spolupracuji dlouhodobě s odborníky, kteří se zabývají problematikou měření a regulací tepla, úspor vytápění a řešením problémů v této oblasti. Řeším otázky týkající se vytápění nejen pro rodinné domky, ale i bytové domy, školy a další subjekty. Jedním z nejčastějších problémů u panelových domů se kterými se setkávám je nevyvážená hydraulická soustava. Hluk, který způsobuje a nedotápění některých větví omezuje nájemníky nebo vlastníky bytů. Spolupracuji i s odborníky zabývající se energetickými audity. Ti nakonec navrhnou, jak uspořit při vytápění, které je dnes podstatnou položkou v rozpočtu každé domácnosti, firmy i dalších subjektů.

Spolupracuji s českými firmami, protože jsem přesvědčen, že i my jsme schopni poskytnout špičkové výrobky. Především je to firma Etatherm s.r.o. Litovel, která již dlouhodobě působí na našem trhu a dodává regulaci vytápění. V současné době je to mimo jiné i novinka ovládání regulace vytápění přes internet. Montáží této regulace se zabývám prakticky od jejího vzniku. Již několik let jsem na jejich stránkách uváděn jako firma s největším objemem realizovaných montáží.

Dlouhodobě spolupracuji s firmou VIPA CZ s.r.o. Liberec, která se zabývá problematikou v oblasti měření a výpočtu úhrady za vytápění a další služby. Sleduje naši legislativu v této oblasti, a protože jsou zde odborníci na svém místě jsou schopni řešit nejnáročnější problémy z oblasti měření a rozúčtování vytápění. Dodávají na náš trh elektronické indikátory na měření tepla za rozumnou cenu. Pro ně zajišťuji montáž měřidel vytápění, odečty indikátorů a vodoměrů dle požadavků.

Velkým úspěchem můžu označit až 20 % prokazatelné úspory vytápění po modernizaci nesoučasné regulace vytápění firmy Etatherm v Základní škole II. Smetanova ul. ve Vimperku. Modernizace proběhla po 13 letech provozu, kde byly již také prokazatelné úspory cca ve výši 20 %. Zásluha patří i panu řediteli Mgr. Zdeňku Říhovi, který dokázal u dodavatele tepla zajistit, aby teplo bylo dodáváno podle teplotní křivky a v požadovaném čase. Správným a optimálním naprogramováním teplot v místnostech dokázal ušetřit velký objem finančních prostředků.

Hlavním cílem mé činnosti je spokojený zákazník, který se zase ozve nebo doporučí dál.

Oblast působnosti

  • Školy

  • nájemníci či vlastníci bytových domů

  • vlastníci rodinných domků

  • úřady a jiné subjekty