Co nabízíme

Programem řízené vytápění jednotlivých místností podle Vašich představ

Systém IRC - individual room control.

/uspoří se nejméně 25% roční spotřeby tepla při běžných režimech vytápění / zajistí se maximální tepelný komfort, udrží vnitřní teplotu v rozmezí 0,1°C / do otopného tělesa se propustí pouze žádané množství tepla v souladu s programem vytápění / zamezí se přetápění při jiném přívodu tepla (oslunění) / využijí se veškeré vedlejší zdroje tepla k vytápění / umožní se v každé místnosti jiný průběh teploty podle doby jejího využití / umožní se objektivně rozpočítat náklady na vytápění každému uživateli podle skutečné doby trvání požadované tepelné pohody v místnosti / vložené prostředky se vrátí ve formě přímých úspor tepla / zvýší se životnost radiátorových armatur každodenním protočením do krajních poloh a to i mimo topnou sezónu / zlepší se fyzická i psychická kondice osob pobytem v prostoru s příjemnou tepelnou pohodou

 

Naše nabídka je:

• regulace teplovodních systémů ústředního či etážového vytápění

• regulace přímotopných elektrických topidel

• evidence spotřeby tepla měřením tepelné pohody místností pro účely rozdělování topných nákladů mezi jednotlivé uživatele

• možnost nadřízeného řízení z osobního počítače, programování, monitorování centrálního řízení rozsáhlých soustav ....

 

Programové vytápění umožní:

• řídit teplotu ve všech místnostech objektu samostatně podle určeného programu

• inteligentně regulovat a řídit přívod tepla zvlášť do každého radiátoru podle zadaného požadavku

• tlumit teplotu ve vytápěných místnostech v době nepřítomnosti, a tím zajímavě šetřit bez omezení teploty v době, kdy požadujete příjemnou pohodu prostředí

• ušetřit ročně na nákladech za palivo nejméně čtvrtinu provozních nákladů

• zlepšit svoji fyzickou i psychickou kondici pobytem v místnostech s řízenou teplotou

• určit přesné náklady na vytápění jednotlivých částí objektu pomocí snímání doby trvání skutečné tepelné pohody

• zamezit plýtvání s ušlechtilou energií a tím s vlastní peněženkou

 

Výhody regulace vytápění

  • Uspoří se nejméně 25 % roční spotřeby tepla při běžných režimech vytápění
  • Do otopného tělesa se propustí pouze žádané množství tepla v souladu s programem vytápění
  • Umožní se v každé místnosti jiný průběh teploty podle doby jejího využití
  • Zamezí se přetápění při jiném přívodu tepla (oslunění)
  • Umožní se objektivně rozpočítat náklady na vytápění každému uživateli podle skutečné doby trvání požadované tepelné pohody v místnosti
  • Vložené prostředky se vrátí ve formě přímých úspor tepla
  • Zvýší se životnost radiátorových armatur každodenním protočením do krajních poloh a to i mimo topnou sezónu
  • Zlepší se fyzická i psychická kondice osob pobytem v prostoru s příjemnou tepelnou pohodou (kladný vliv na zdravotní stav)